Standard VLOG wersja 20.01 – informacje o zmianach

Standard VLOG wersja 20.01 – informacje o zmianach

Nowa wersja standardu VLOG została opublikowana na początku września 2019 roku. Jest to wersja 20.01, która oficjalnie obowiązywać będzie od 1/1/2020. O zmianach w standardzie informowałem już niektórych z Was wcześniej. Poza szeregiem uszczegółowień zakresów oraz doprecyzowania niektórych kwestii nie są to znaczące różnice w porównaniu do wersji 19.01, natomiast nowe zagadnienia, które znalazły się w nowym standardzie to m.in.:

– zmiany w wymaganiach ogólnych standardu dla jednostek certyfikacyjnych, wymagania dotyczące audytów

– wymagania dla handlu brokerskiego (drop-shipping),

– wymagania dla transportu (w końcu w standardzie pojawia się transport certyfikowany zgodnie z GMP+ B4),

– uregulowanie wymagań dla producentów marek własnych,

– zmiany w obrębie handlu i transportu zwierząt dedykowanych do produkcji VLOG,

– zmiana definicji i postępowania w ramach sytuacji kryzysowych, w wersji VLOG 20.01 zwanymi incydentami,

– pakowanie materiału paszowego konwertowanego do jakości VLOG przeniesione z działu C (produkcja pasz) standardu do działu B (logistyka),

– uszczegółowienie zasad w obrębie mobilnego mieszania pasz oraz zmiana nazwy paszy wykonanej w mobilnej mieszalni,

-uszczegółowienie wymagań w obrębie przetwórstwa żywności, próbkowania i analiz,

Dodatkowo autorzy standardu VLOG dodali również wyjaśnienia i opisy, które mają pomóc podmiotowi certyfikowanemu odpowiednio interpretować wymagania zawarte w tekście szczególnie w czasie procesu wdrażania wymagań. Wykaz i lista zmian jest dostępna pod tym linkiem. Dodatkowo tekst nowego standardu wraz załącznikami znajdziecie Państwo tutaj. Należy pamiętać również o tym, że od 1/2019 wszystkie analizy GMO związane z nadzorowaniem systemu VLOG należy prowadzić w tzw. laboratorium rozpoznanym w systemie VLOG. Podmiot laboratoryjny rozpoznany w systemie ma obowiązek postępowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi metodyk badawczych (zunifikowanych w celu eliminacji rozbieżności wyników) oraz ma obowiązek dostarczenia Klientowi raportów analiz opatrzonych komentarzem czy dostarczona próbka paszy/żywności spełnia wymagania standardu VLOG w zakresie obecności GMO. Lista laboratoriów zatwierdzonych dostępna jest tutaj. Nowe wdrożenia standardu prowadzone przez “BP-Consulting” będą zgodne z wymaganiami VLOG ver. 20.01 już od dnia jego wydania czyli od 9/2019 roku. W chwili obecnej oczekujmy na listy kontrolne do audytów wewnętrznych i certyfikacyjnych, które muszą zostać przetłumaczone przeze mnie na j. polski.

W razie pytań na temat wdrożeń systemów VLOG i GMP+ proszę o kontakt. Znajdziecie nas Państwo również na Facebook – adres.

Pozdrawiam serdecznie,

Bartłomiej Podpora

About the author

B.Podpora administrator