Systemy jakości

SYSTEMY JAKOŚCI, KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY I W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJEMY

“BP-Consulting” specjalizuje się we wdrożeniach systemów jakości zgodnych z poniższymi standardami:

 

 

SYSTEM VLOG*

System VLOG jest standardem stworzonym przez Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. Celem standardu jest zapewnienie, że na etapie produkcji żywności nie użyto składników modyfikowanych genetycznie bądź pochodzących od organizmów modyfikowanych genetycznie. Należy pamiętać, że GMO nie jest zagrożeniem zdrowotnym lecz trendy rynków europejskich i rosnące wymagania Klientów zmuszają producentów do wprowadzenia środków kontrolnych prowadzących do odpowiedniego znakowania żywności jako wyprodukowanej bez użycia inżynierii genetycznej.  Ostatnia wersja standardu – 18.01 – została znacznie rozbudowana i wzbogacona o odpowiednie przewodniki zarówno dla producentów surowców pochodzenia zwierzęcego, producentów pasz ale również dla zakładów przetwórczych(spożywczych), gdzie możliwość wykrycia GMO jest znacznie ograniczona. Najważniejszym elementem wdrożenia jest oszacowanie wymaganej ilości pobranych i analizowanych prób w kierunku obecności GMO. Na tym etapie popełniane jest najwięcej błędów, które prowadzą do zniechęcenia podmiotu wynikającego z  pozornie wysokich kosztów utrzymania standardu. Odpowiednio przygotowany konsultant jest w stanie zredukować te koszty nawet o 90%.

Dla kogo dedykowany jest standard?

 • producenci rolni,
 • podmioty handlowe,
 • producenci pasz i właściciele mobilnych mieszalni pasz,
 • firmy transportowe,
 • firmy spożywcze.

 

 

 

SYSTEMY GMP+ FRA*

Głównym celem modułu GMP+ Feed Responsibility Assurance jest ułatwienie uczestnikom GMP+ spełnienia rosnących wymagań rynkowych w odniesieniu do odpowiedzialnie produkowanych pasz. Zawiera on dokumenty obejmujące swoim zakresem między innymi produkcję pasz dla  trzody chlewnej, bydła oraz drobiu zgodnie z rosnącymi wymaganiami rynku. Kolejnym dokumentem, który powstaje (również przy pomocy “BP-Consulting”) jest dokument GMP+ FRA dotyczący produkcji pasz bez użycia surowców genetycznie modyfikowanych. Dokumenty z serii MI (market initiative) powstają w odpowiedzi na zmieniające się trendy rynkowe w zakresie produkcji żywności i pasz.

Dla kogo dedykowany jest standard?

 • podmioty handlowe,
 • producenci pasz,
 • firmy transportowe.

 

 

 

SYSTEMY GMP+ FSA*

GMP+ Feed Safety Assurance jest całościowym modułem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego. Dająca się udowodnić gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa pasz jest “licencją na sprzedaż” na rynkach w wielu krajach, a uczestnictwo w systemie GMP+ FSA scheme może to znakomicie ułatwić. W oparciu o praktyczne potrzeby, do systemu GMP+ FSA scheme włączono wiele elementów, takich jak wymogi systemu zarządzania jakością (ISO 9001), HACCP, standardy dla produktów, śledzenie drogi produktów, monitoring, programy wymagań wstępnych, ujęcie całego łańcucha paszowego oraz Early Warning System (System Wczesnego Ostrzegania).

Główne i najczęściej certyfikowane dokumenty modułu to:

 • GMP+ B1 Produkcja, handel i usługi,
 • GMP+ B2 Produkcja składników pasz,
 • GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz,
 • GMP+ B4 Transport ,

Dla kogo dedykowany jest standard?

 • podmioty handlowe,
 • producenci pasz,
 • firmy transportowe.

SYSTEM QS*

System QS jest całościowym modułem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności na wszystkich etapach jej otrzymywania. Poszczególne zakresy obejmują miedzy innymi producentów rolnych(produkcję owoców i warzyw oraz hodowlę zwierząt), producentów pasz (również mobilne mieszalnie), firmy transportowe, ubój i produkcję mięsa. System QS został został opracowany przez firmę QS Qualität und Sicherheit GmbH. Podobnie jak w przypadku innych standardów niemieckich (np. VLOG) w jego rozwoju uczestniczą firmy i stowarzyszenia producentów żywności, pasz oraz produktów rolno-spożywczych.

Dla kogo dedykowany jest standard?

 • podmioty handlowe,
 • producenci pasz,
 • firmy transportowe,
 • producenci mięsa,
 • producenci owoców i warzyw.

 

 

 

SYSTEM EUROPE SOYA*

Program EUROPE SOYA  został ustanowiony w celu promowania i propagowania upraw, przetwarzania i wprowadzania na rynek pochodzącej z Europy soi, która nie zawiera GMO. Celem jest rozwój i zagwarantowanie dostaw białka wolnego od GMO w Europie poza Europą. Europe Soya jest produktem o kontrolowanym pochodzeniu i jakości. Ma dwie zasadnicze cechy: soja pochodzi z Europy (europejskie pochodzenie) oraz produkty z niej pochodzące są wolne od GMO. Żywność wyprodukowana z lub z wykorzystaniem  Europe Soya może być oznaczona jako “Europe Soya” lub “fed with Europe Soya“.

Dla kogo dedykowany jest standard?

 • producenci rolni,
 • podmioty handlowe i magazyny,
 • producenci pasz,
 • firmy transportowe,
 • firmy spożywcze/przetwórcze.

INNE SYSTEMY JAKOŚCI W BRANŻY SPOŻYWCZEJ I PASZOWEJ

Nasza działalność nie jest ograniczona jedynie do wymienionych wyżej systemów jakości. Jeżeli potrzebujecie profesjonalnej obsługi konsultacyjnej i/lub szkoleń z zakresu innych systemów prosimy o kontakt, na pewno Państwu pomożemy.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem któregokolwiek z powyższych standardów zapraszamy do kontaktu z nami w celu przedstawienia oferty cenowej.

* – wszystkie użyte powyżej loga należą do właścicieli standardów i zawierają odnośniki do stron oryginalnych