Szkolenia

SZKOLENIA, KTÓRE PROWADZIMY

“BP-Consulting” prowadzi aktywnie szkolenia przede wszystkim z zakresu wymagań standardów:

Systemu VLOG – produkcja żywności w łańcuchu wolnym od GMO,

Nowego systemu GMP+ FRA – produkcja pasz w łańcuchu wolnym od GMO,

Systemów GMP+ FSA (B1, B2, B3, B4) – zapewnienie bezpieczeństwa produkcji pasz,

Systemu Europe Soya – produkcja i dystrybucja soi pochodzenia europejskiego, wolnej od   GMO,

Zasad HACCP – podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności i pasz

“BP-Consulting” specjalizuje się w zagadnieniach związanych z produkcją żywności i pasz “bez GMO” oraz zgodnie z wymaganiami standardu GMP+. Aktualny harmonogram szkoleń na rok 2021/2022 znajdziecie Państwo poniżej. Tematyka szkoleń obejmuje wymagania standardów GMP+FSA i GMP+FRA (wer. 2010 oraz wer. 2020), również ich porównanie oraz omówienie zakresu zastosowania czyli jaki podmiot powinien wybrać określony standard do certyfikacji. Ze względu na obecna sytuację geopolityczną i zawieszenie przez wiele firm działań związanych z systemami non-GMO, do końca roku szkolenia obejmujące w/w zagadnienia będą prowadzone jedynie  w trybie indywidualnym. Więcej informacji będzie publikowanych na stronie głównej oraz na facebook’u “BP-Consulting”.

W razie zainteresowania sesją indywidualną proszę o kontakt.

Plik PDF do pobrania – Harmonogram szkoleń 9-11/2022