Szkolenia

SZKOLENIA, KTÓRE PROWADZIMY

„BP-Consulting” prowadzi aktywnie szkolenia przede wszystkim z zakresu wymagań standardów:

 

Systemu VLOG – produkcja żywności w łańcuchu wolnym od GMO,

 

Nowego systemu GMP+ FRA – produkcja pasz w łańcuchu wolnym od GMO,

 

Systemów GMP+ FSA (B1, B2, B3, B4) – zapewnienie bezpieczeństwa produkcji pasz,

 

Systemu Europe Soya – produkcja i dystrybucja soi pochodzenia europejskiego, wolnej od   GMO,

 

Zasad HACCP – podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności i pasz

„BP-Consulting” specjalizuje się w zagadnieniach związanych z produkcją żywności „bez użycia technik inżynierii genetycznej” i ze względu na rozwijający się rynek standardów odpowiedzialnej produkcji firma rozpocznie cykl szkoleniowy na przełomie kwietnia i maja 2018 roku. Tematyką szkoleń będą wymagania przede wszystkim sytemu VLOG oraz nowego systemu GMP+ FRA, ich porównanie oraz omówienie zakresu zastosowania czyli jaki podmiot powinien wybrać określony standard do certyfikacji. Więcej informacji będzie publikowanych na stronie głównej oraz na facebook’u „BP-Consulting”.

W razie zainteresowania sesją indywidualną proszę o kontakt.