VLOG – wersja 19.01 – informacje o zmianach

VLOG – wersja 19.01 – informacje o zmianach

Nowa wersja standardu VLOG została opublikowana na początku października 2018 roku. Jest to wersja 19.01, która oficjalnie obowiązywać będzie od 1/1/2019. O zmianach w standardzie informowałem już niektórych z Was wcześniej. Poza szeregiem uszczegółowień zakresów oraz doprecyzowania niektórych kwestii nie są to znaczące różnice w porównaniu do wersji 18.01, natomiast nowe zagadnienia, które znalazły się w nowym standardzie to m.in.:

– certyfikacja wielooddziałowa tzw. matrix(analogicznie jak w innych systemach np. GMP+) dotyczy np. certyfikacji siedziby i lokalizacji magazynowych,

– włączenie aneksów dotyczących np. mobilnych mieszalni pasz do standardu (rozdział C6 nowego standardu),

– uszczegółowienie zagadnienia dotyczącego definicji pasz o wysokim ryzyku GMO,

– redukcja zakresu badań laboratoryjnych po zmianie sposobu żywienia zwierząt w obrębie certyfikacji grupowej,

– dla organizatora grupy – zasady postępowania w przypadku niezgodności związanych z jakością produktu, zarządzanie reklamacjami i wycofaniem produktu z rynku,

– dla branży spożywczej – specyficzne wymagania dla transportu i logistyki, postępowanie z pozytywnymi wynikami analiz,

– dla podmiotów handlujących żywnością pochodzenia zwierzęcego (luzem) – szkolenia personelu, postępowanie z produktami niezgodnymi,

Dodatkowo właściciel standardu VLOG dodał również wyjaśnienia, które mają pomóc podmiotowi certyfikowanemu odpowiednio interpretować wymagania zawarte w tekście. Wykaz i lista zmian jest dostępna pod tym linkiem. Dodatkowo tekst nowego standardu wraz załącznikami znajdziecie Państwo tutaj. Należy pamiętać również o tym, że od 1/2019 wszystkie analizy GMO związane z nadzorowaniem systemu VLOG należy prowadzić w tzw. laboratorium rozpoznanym w systemie VLOG. Podmiot laboratoryjny rozpoznany w systemie ma obowiązek postępowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi metodyk badawczych (zunifikowanych w celu eliminacji rozbieżności wyników) oraz ma obowiązek dostarczenia Klientowi raportów analiz opatrzonych komentarzem czy dostarczona próbka paszy/żywności spełnia wymagania standardu VLOG w zakresie obecności GMO. Nowe wdrożenia standardu prowadzone przez “BP-Consulting” będą zgodne z wymaganiami VLOG ver. 19.01 już od dnia jego wydania czyli od 10/2018 roku. W chwili obecnej oczekujmy na listy kontrolne do audytów wewnętrznych i certyfikacyjnych, które muszą zostać przetłumaczone przeze mnie na j. polski.

W razie pytań na temat wdrożeń systemów VLOG i GMP+ proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,

Bartłomiej Podpora

 

About the author

B.Podpora administrator